Informacja

Zapraszamy instruktorów, którzy jeszcze nie podpisali i nie oddali umowy wolontariackiej do Hufca. Czas na to do końca marca.

Terminy posiedzeń KSI:

  1. 10.04.2017
  2. 15.05.2017
  3. 19.06.2017

Wszystkie o godzinie 16:00 w Komendzie Hufca Ziemi Zawierciańskiej.