Informacja

W jednym z obozów,na terenie naszej bazy w Kostkowicach,doszło do pojedynczych zachorowań z objawami pokarmowymi.Powiatowa Stacja stacja sanitarno-epidemiologiczna wdrożyła postępowanie wyjaśniające.Na razie nie znamy jego wyników.O efektach badań sanitarnych poinformujemy.

(03.08.2017)

Informujemy, że kontrole Powiatowej Stacji sanitarno-epidemiologicznej nie wniosły zastrzeżeń do funkcjonowania ośrodka harcerskiego w Kostkowicach. Aktualnie na obozach przebywa kolejna grupa dzieci i młodzieży.