Informacja

Informujemy, że kontrole Powiatowej Stacji sanitarno-epidemiologicznej nie wniosły zastrzeżeń do funkcjonowania ośrodka harcerskiego w Kostkowicach. Aktualnie na obozach przebywa kolejna grupa dzieci i młodzieży.