Uprawnieni do głosowania – Delegat na Zjazd ZHP

Podaję wykaz członków ZHP Hufca Ziemi Zawierciańskiej z czynnym prawem wyborczym, uprawnionych do głosowania na Zbiórce Wyborczej Rejonu 13 (wybór delegata na XXXX Zjazd Zwyczajny ZHP) mającej miejsce w Myszkowie w dniu: 08.09.2017r.

Podaję wykaz członków ZHP Hufca Ziemi Zawierciańskiej z czynnym prawem wyborczym

Lp. Stopień, nazwisko i imię Funkcja
1 pwd. Bryła Małgorzata Przewodnicząca Hufcowej Kapituły Wędrowniczej
2 phm. Cupiał Agnieszka Członek Hufcowej Kapituły Wędrowniczej
3 hm. Czapla Krystyna Przewodnicząca Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich
4 pwd. Cholewka Agata Drużynowa 59 DH NS w Zawierciu
5 phm. Dorenda Jerzy Przewodniczący Hufcowej Komisji Rewizyjnej
6 hm. Dudek Jolanta Skarbnik Hufca Ziemi Zawierciańskiej
7 pwd. Gajda Natalia Drużynowa 21 ZDH w Zawierciu
8 pwd. Giewon Andrzej Członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej
9 pwd. Janus Małgorzata Drużynowa 21 GZ w Ciągowicach
10 pwd. Kańtoch Angelika Członek Hufcowej Kapituły Wędrowniczej
11 phm. Kokoszka Paweł Z-ca Komendantki Hufca Ziemi Zawierciańskiej ds. programowych
12 pwd. Koszewska Karolina Członek Hufcowej Kapituły Wędrowniczej
13 pwd. Kurek Karolina Drużynowa 1 GDH w Łazach
14 hm. Latko Dorota Komendantka Hufca Ziemi Zawierciańskiej
15 pwd. Lis-Koclęga Ewa Informatyk Hufca Ziemi Zawierciańskiej
16 pwd. Miklas Anna Opiekun 76 DH w Zawierciu
17 pwd. Mroziński Bartłomiej Administrator strony internetowej Hufca Ziemi Zawierciańskiej
18 phm. Mucha Katarzyna Instruktor ds. tworzenia dokumentacji dot. korzystania ze środowiska
19 pwd .Nitecka Małgorzata Drużynowa 11 GZ w Zawierciu
20 pwd. Nocoń Maciej Członek Komendy Hufca Ziemi Zawierciańskiej
21 pwd. Nowicki Przemysław Członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej
22 pwd. Pałucha Adam Członek Zespołu Promocji i Informacji
23 pwd. Popiół Marlena Drużynowa 9 WDH w Zawierciu
24 phm. Rok Mariusz Członek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich
25 pwd. Rozpara – Kożar Justyna Członek Komendy Hufca Ziemi Zawierciańskiej oraz drużynowa 1 GZ w Wysokiej
26 pwd. Rzepecka – Jach Małgorzata Opiekun 1 GDH w Łazach
27 pwd. Sarniak Aleksandra Drużynowa 10 ZDH w Zawierciu
28 phm. Słaboń Lidia Członek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich
29 pwd. Słomska – Krzysztofczyk Iwona Drużynowa 2 GZ w Zawierciu
30 pwd. Szlachta Łukasz Członek Hufcowej Komisji Historycznej
31 hm. Szwaciński Władysław Członek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich
32 pwd. Szymańska Weronika Drużynowa 76 DH w Zawierciu
33 pwd. Ślęzak Agata Instruktor ds. kształcenia w Hufcu Ziemi Zawierciańskiej
34 pwd. Ślusarczyk-Rok Agnieszka Drużynowa 8 DH w Porębie
35 pwd. Widera Bartosz Drużynowy 69 HDT w Zawierciu
36 pwd. Wnuk Jakub Członek Hufcowej Komisji Historycznej
37 pwd. Wnuk Michał Komendant IV Szczepu BON w Zawierciu
38 pwd. Wróbel Maciej Szef Zespołu Promocji i Informacji
39 hm. Zgryźniak Stanisława Członek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich
40 phm. Zimoch Maciej Z-ca Komendantki Hufca Ziemi Zawierciańskiej ds. organizacyjnych

 

40. Zjazd ZHP